Rozstrzygnięcie Konkursu “Jakość wód oraz obecność mikroplastiku w środowisku wodnym”.

Nagroda główna
Wyróżnienie I
Wyróżnienie II
Nagroda Prezesa Fundacji I
Nagroda Prezesa Fundacji II