Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna już za nami!

 
🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬
🌞 W dniu 21 maja 2023r. na Skwerze Kościuszki w Gdyni gościliśmy odwiedzających nasze stoisko informacyjno-edukacyjne przygotowane w ramach 21. Międzynarodowego Dnia Bałtyckiego Morświna. 🌞
Eutrofizacja, zanieczyszczenie odpadami, hałas podwodny, utrata lub fragmentacja siedlisk to jedne z głównych czynników oddziaływujących na Bałtyk, jego mieszkańców i strefę przybrzeżną. Zachowanie czystości i porządku m.in. na kąpieliskach jest szczególnie istotne w kontekście zanieczyszczeń antropogenicznych, w tym zanieczyszczenia plastikiem i mikroplastikiem. Osoby obsługujące stoisko odpowiadały na pytania, dotyczące m.in. morświna – jedynego bałtyckiego gatunku walenia, zagrożeń i sposobów ochrony nadmorskich i morskich siedlisk a także zachęcały do udziału w konkursach i naszej grze edukacyjnej. Na stoisku dostępne były nieodpłatnie materiały edukacyjno-informacyjne.
Dziękujemy, że byliście z nami 😊
Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach zadania „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej”.
Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego jest Energa z Grupy ORLEN.