Spotkanie podsumowujące projekt w rezerwacie przyrody Bielawa

🌿 🌱 Dzień dobry! 🌱🌿
Już jutro w Sławoszynie spotkanie podsumowujące projekt “Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa”!
Projekt, który trwał 4 lata, miał na celu przywrócenie właściwego stanu siedlisk i roślinności torfowiska wysokiego typu bałtyckiego oraz wilgotnego wrzosowiska w rezerwacie przyrody Bielawa.
Projekt składał się z dwóch części: ochrony czynnej – usuwanie samosiewów i odrośli drzew i krzewów oraz spotkań informacyjnych nt. rezerwatu i jego przyrody. Wykonane zabiegi miały na celu ochronę torfowiska przed degradacją ekosystemów torfowiskowych i wrzosowiskowych.
Dzięki wspólnym wysiłkom: zaangażowaniu Partnerów, pracy wolontariuszy i wsparciu lokalnej społeczności, w tym Sołtysom z Gmina Krokowa udało nam się dokonać wiele dla tak cennego ekosystemu.
Podczas spotkania nasi eksperci: dr hab. Maria Herbichowa i prof. dr hab. Jacek Herbich opowiedzą o podjętych w projekcie działaniach mających na celu odtworzenie i zachowanie siedliska oraz roślinności torfowiskowej a także omówią wyniki badań i monitoringu wraz z oceną końcową.🧐
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do sukcesu tego projektu
👇👇👇👇
Dziękujemy Ekspertom👩‍🏫👨‍🏫:
dr hab. Marii Herbichowej i prof. dr hab. Jackowi Herbichowi za nieocenione naukowe spojrzenie na problem i nieustającą chęć ratowania unikatowej przyrody rezerwatu.
Dziękujemy Partnerom🤝:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku za wsparcie merytoryczne i możliwość konsultacji na każdym etapie projektu.
Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego za pomoc w rozwiązywaniu trudności projektowych i życzliwe podejście do Beneficjenta 🙂
Specjalne podziękowania kierujemy do Krokowskie Centrum Kulturyw Krokowej oraz Gmina Krokowa za możliwość organizacji spotkania w progach Domu Kultury w Sławoszynie.
Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 088 836 dziś do godziny 15:00.
Do zobaczenia na spotkaniu!
Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.