Prace z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Bielawa

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ramach projektu „Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przystąpiła do działań przygotowawczych w celu przeprowadzenia zabiegów czynnej ochrony. W dniu 21 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego z Wykonawcą zabiegów. Zachęcamy do zapoznania się z naszym projektem.