Aktualności

Fokarium ponownie otwarte

FOKARIUM PONOWNIE OTWARTE

od 11 czerwca 2020 r. od godz. 9:00

W związku ze stanem epidemii Covid-19  i obowiązującymi obostrzeniami,   dla zachowania bezpieczeństwa odwiedzających, pracowników i  zwierząt obowiązuje nowy regulamin zwiedzania.

Prosimy przeczytać Regulamin zwiedzania fokarium Stacji Morskiej.

Liczymy na Państwa zrozumienie i dostosowanie się do nowych zasad.

W CZERWCU FOKARIUM JEST CZYNNE CODZIENNIE                        

W GODZINACH  9:00 – 16:00
(UWAGA: ostatnie wejście do fokarium o 15:30 !!!)

 • Na terenie fokarium może przebywać jednocześnie 200 osób
  (lub 100 osób przy czasowym wyłączeniu jednego basenu z fokami – na czas mycia basenu)
 • Wstęp tylko z zasłoniętymi ustami i nosem
 • Należy zachować bezpieczny dystans 2 metrów od innych osób
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu
 • Możliwość wejścia wyłącznie na karmienie fok z prelekcją odbywające się 5 x dziennie o 9:30, 11:00, 12:30, 14:00 i 15:30
  (wejście tylko na pół godziny przed każdym karmieniem !!!)
 • Odwiedzający powinni opuścić fokarium do pół godziny po obejrzanym karmieniu
 • Do wejścia obowiązuje jedna kolejka (osoby indywidualne i grupy)
 • Wejście tylko za opłatą 5 złotych, przez bramkę automatyczną
 • Możliwość rozmiany banknotów 10 i 20 zł w automacie przed wejściem
  (brak możliwości rozmiany innych banknotów oraz wymiany monet !!!)
 • Budynek ekspozycyjny w fokarium oraz  Dom Morświna pozostają zamknięte.

ZAPRASZAMY  !!!

Uwaga: w kolejnych miesiącach godziny otwarcia ulegną zmianie !

Projekt „Bałtyk bez barier”

Z przyjemnością informujemy, iż 1 czerwca 2020 roku Fundacja wraz z Partnerami przystąpi do realizacji nowego projektu pn. „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących”. „Bałtyk bez barier” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG, PROGRAMU EDUKACJA. Projekt będzie realizowany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Grønlands flytende bybondelag z Oslo oraz Uniwersytetem w Oslo. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod nauczania oraz programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego, poszerzenie wiedzy i wdrożenie edukacji włączającej.

Sesja naukowa on- line

Sesja naukowa on- line

W dniu 15 maja 2020r. Fundacja w porozumieniu z Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego współorganizuje sesję naukową on-line pt.:”Recent Trends in Quantum Information Processing” z dziedziny informatyki kwantowej. Do udziału zaproszono naukowców z kilkunastu wiodących ośrodków krajowych i zagranicznych.

Nowy projekt Fundacji

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja w kwietniu br. podpisała umowę na realizację nowego projektu pn. „Łeba – średniowieczne miasto pod wydmami. Badania archeologiczne kościoła św. Mikołaja (2015-2019).” Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.” Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka.

 

Głównym celem budowy infrastruktury turystycznej w rezerwacie Beka i jego okolicy jest zachowanie walorów przyrodniczych i potencjału środowiska tego rejonu poprzez modernizację ścieżki przyrodniczej. Ma to zapewnić ograniczenie negatywnego wpływu antropopresji wywołanej dużą i słabo kontrolowaną penetracją rezerwatu przez ludzi, na przedmioty ochrony w rezerwacie i obszarze Natura 2000 oraz podnoszenie poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności dotyczącej cennego przyrodniczo rezerwatu oraz obszarów Natura 2000 PLB 220005 i PLH 220032.

Trasa edukacyjno-turystyczna wokół całego rezerwatu została podzielona na 3 części:

Trasa 1 – przebiega wzdłuż kanału Beka. W skład projektowanej infrastruktury na tym odcinku trasy wchodzą:

3 tablice informacyjne, znaki kierunkowe, ogrodzenie, parking rowerowy.

Trasa 3 – przebiega wzdłuż linii brzegowej rezerwatu. W skład projektowanej infrastruktury na tym odcinku trasy wchodzą:

– znaki kierunkowe, 3 tablice informacyjne, 1 tablica na kładce obserwacyjnej, kładka obserwacyjna, 3 mostki, parking rowerowy.

Trasa 4 – przebiega po koronie wału przeciwpowodziowego (morskiego) od mostu na Zagórskiej Strudze do drogi Mrzezino – Osłonino i dalej droga gruntową do ujścia Kanału Mrzezińskiego. W skład projektowanej infrastruktury na tym odcinku trasy wchodzą:

– znaki kierunkowe, 8 tablic informacyjnych, wieża obserwacyjna 2 tablice na wieży (1 na platformie obserwacyjnej wieży, druga na konstrukcji przy wejściu na wieżę).

Galeria

Poradnik „Gospodarstwo domowe bez plastiku”

Przekazujemy Państwu opracowany wraz z Grupą LOTOS poradnik Zero waste nad Bałtykiem – „Gospodarstwo domowe bez plastiku”. Zachęcamy do zapoznania się, korzystania i rozpropagowywania. Ulotkę w całości można pobrać po kliknięciu na link poniżej. Drukując zwróć uwagę na format i odpowiednie złożenie. Poradnik ma 8 stron i składa się z następujących części: w domu, zakupy, w pracy i na wycieczce, w łazience. Ostatnia strona zawiera również szereg ważnych informacji dotyczących plastiku w Morzu Bałtyckim.

poradnik do pobrania

str 1

str 2

str 3

str 4

str 5

str 6

str 7

str 8