Spotkanie projektowe Bałtyk bez barier.

W dniach 23-24 marca w Helu odbyło się spotkanie projektowe z ekspertami, którzy pracowali nad ostateczną wersją programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego w ramach projektu “Bałtyk bez barier”.
Pracowaliśmy bardzo intensywnie a spotkanie zaowocowało konstruktywnymi wnioskami.
Trzymajcie kciuki! ✊
Już w maju udostępnimy powstałe w projekcie materiały i narzędzia edukacyjne 🤓🦭
Więcej informacji o projekcie „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących – The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods”👇
 

Zakończenie projektu„Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska”

Zakończyliśmy projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska” programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt realizowany był w partnerstwie, w skład którego weszły dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” – lider projektu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz jednostka samorządu terytorialnego Gmina Pszczółki (woj. pomorskie).

W ramach działania projektowego „Warsztaty i zajęcia dla społeczności lokalnej na rzecz ochrony pszczół” Fundacja zrealizowała:

  • 5 warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z zakresu ochrony pszczół, ich biologii i ekologii, w których wzięły udział 3 szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa
    w Pszczółkach, Szkoła Podstawowa w Różynach oraz Szkoła Podstawowa w Skowarczu) – łącznie 185 uczniów klas 0, I-III oraz VI.
  • 1 spotkanie/otwarte warsztaty dot. ochrony pszczół w dniu 27.08.2022 w Pszczółkach podczas obchodów „Święta Miodu Pszczółkowskiego” dla lokalnych rolników o tematyce z zakresu ochrony roślin uprawnych, wpływie takich działań na pszczoły. W spotkaniu/warsztatach wzięło udział łącznie 15 lokalnych rolników/rolniczek.
  • 1 spotkanie/otwarte warsztaty dla szerokiego grona społeczności lokalnej o tematyce z zakresu potrzeby ochrony pszczół także podczas obchodów „Święta miodu Pszczółkowskiego”, w dniu 27.08.2022 w Pszczółkach. Tematyka dotyczyła ogólnych informacji nt. pszczół, ich charakterystyki pod względem wyjątkowej roli, którą pełnią w środowisku, ochrony tych owadów i ich znaczenia w przyrodzie oraz interakcji z roślinami miodo- i pyłkodajnymi. Uczestnicy otrzymali nasiona do wysiania własnej kwietnej łąki. W spotkaniu/warsztatach wzięło udział łącznie 59 przedstawicieli/przedstawicielek lokalnej społeczności.

Mamy również przyjemność przekazać Państwu opracowany przez Partnerów projektu dokument pt.: „Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami”. Model ten został umiejscowiony w obszarze tematycznym „Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym”.

Życzymy miłej lektury i dziękujemy, że byliście z nami! 😊

Za nami ostatni już dzień prac w rezerwacie przyrody Bielawa.

Za nami ostatni już dzień prac w rezerwacie przyrody Bielawa w ramach realizowanego tam projektu “Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa”. Dzięki naszym działaniom krajobraz rezerwatu zyskał piękny, otwarty charakter. Te wspaniałe widoki można podziwiać z dwóch wież obserwacyjnych (od strony Sławoszyna i Ameryki). W ich pobliżu znajdują się także tablice informacyjno – edukacyjne dotyczące historii utworzenia i ochrony rezerwatu.
 
fot. Katarzyna Legeżyńska
 
Więcej informacji o projekcie można zaczerpnąć na stronie 👇

Energa z Grupy ORLEN –  współpraca w 2023 roku!

Energa z Grupy ORLEN Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz ochrony Bałtyku–  współpraca w 2023 roku!

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu realizuje programy ochrony bałtyckiej przyrody oraz prowadzi działalność badawczą i edukacyjną. W 2023 roku, dzięki współpracy z Energą z Grupy ORLEN Fundacja będzie kontynuować projekt ukierunkowany na ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem przybrzeżnych gatunków i siedlisk, zagrożeń dla nich (w tym hałasu podwodnego oraz plastiku i mikroplastiku) i sposobów ich ograniczania.

Współpraca partnerska realizowana będzie m.in. poprzez kontynuację kampanii edukacyjno-informacyjnej KIERUNEK BAŁTYK a w szczególności:

  • pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych w Stacji Morskiej UG – w postaci warsztatów Błękitnej Szkoły oraz letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA o zasięgu regionalnym i krajowym, służących przekazywaniu najnowszej wiedzy o środowisku Morza Bałtyckiego, metodach badania podwodnego życia, zagrożeniach antropogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia plastikiem oraz hałasem i metodach ich ograniczania;
  • organizację plenerowych wydarzeń edukacyjnych (m.in. Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna, Dzień Ryby czy Dzień Dziecka, w ramach których aranżowane są stoiska edukacyjne i prowadzona jest dystrybucja najnowszej wiedzy poprzez materiały wydawnicze oraz gry terenowe i konkursy;
  • stworzenie anglojęzycznej wersji wystawy w muzeum fokarium i Domu Morświna.

Kierunek Bałtyk to kampania skierowana do szerokiego grona odbiorców. W prowadzonych warsztatach poświęconych bioróżnorodności Morza Bałtyckiego biorą udział uczniowie z województwa pomorskiego, jak również warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz z zagranicy (przede wszystkim uczniowie i studenci z programu Erasmus), łącznie ok. 6-8 tys. osób rocznie.

Kampania Kierunek Bałtyk to także zajęcia online i edukacyjne wydarzenia plenerowe służące dotarciu z najświeższą wiedzą o ekosystemie Bałtyku do mieszkańców całej Polski, a grono ich odbiorców to kilkanaście tysięcy osób rocznie.

Edukujemy również odwiedzających helskie fokarium turystów z całej Polski i spoza granic naszego kraju. Wiedzę dotyczącą Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców dystrybuujemy w formie drukowanych materiałów edukacyjnych oraz postów i treści merytorycznych przekazywanych przez media społecznościowe i strony internetowe. Zapraszamy do odwiedzin profilu fokarium, Stacji Morskiej UG oraz FRUG w mediach społecznościowych, gdzie będziemy informować Państwa o naszych wspólnych działaniach z @EnergaSA z Grupy #ORLEN.

Prace w rezerwacie Bielawa c.d…

Za nami kolejny dzień pracy w rezerwacie przyrody Bielawa w ramach projektu “Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa”.
…i tym razem doświadczyliśmy czegoś czego nie można wyrazić słowami- zobaczcie sami 👇
 
fot. Katarzyna Legeżyńska
 
Więcej informacji o projekcie można zaczerpnąć na stronie:
 

      

  

W rezerwacie na Bielawie trwają prace.

Prace w rezerwacie przyrody Bielawa w ramach projektu “Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa” nadal trwają.
Choć pogoda bywa kapryśna są momenty kiedy wydaje się, że wiosna już tuż tuż.
Mogliśmy to odczuć na własnej skórze właśnie podczas ostatniej wizyty w rezerwacie.
Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć wykonanych na wyjątkowej Bielawie.
Więcej informacji o projekcie można zaczerpnąć na stronie:
fot. Joanna Jaszczołt, Katarzyna Legeżyńska

Kondolencje

Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczącemu Rady Fundacji

Prof. Piotrowi Stepnowskiemu wraz z Rodziną

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata Rafała

    Składają Zarząd i Pracownicy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Podsumowanie 2022 r. w projekcie MATMANIACY

X edycja projektu MATMANIACY minęła pod znakiem rekordu frekwencji podczas zajęć realizowanych w czterech sopockich szkołach podstawowych.

Mieliśmy przyjemność gościć w: Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9. Przeprowadziliśmy 36 zajęć matematycznych oraz 8 zajęć chemicznych dla łącznie 774 uczniów.

Najczęściej wybieranymi tematami zajęć matematycznych były: „Matematyczne przeprawy”, „Wstęga Mobiusa”, „Bryły platońskie i inne”, „Jak grać, żeby wygrać” oraz „Zasada szufladkowa Dirichleta”. Jeśli niniejsze tytuły wzbudziły Twoje zainteresowanie serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opisem zajęć ujętym na liście tematów, która dostępna jest na podstronie projektu: https://frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/matmaniacy-x-edycja/

Bardzo nas cieszy tegoroczna frekwencja i liczymy, że w przyszłym roku również będziemy mogli gościć w sopockich szkołach podstawowych!!! Dziękujemy naszym Prowadzącym za rewelacyjną pracę i zaangażowanie!!!

Projekt MATMANIACY realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Sopotu.