Warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Przyrody Bielawa

Za nami trzecie terenowe warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Przyrody Bielawa, które zorganizowaliśmy w ramach realizowanego przez Fundację projektu pn. Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa. W dniu 30 września gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Pucku.

Pogoda dopisała, bawiliśmy się doskonale obserwując przyrodę i czerpiąc wiadomości od wspaniałych edukatorów.

Poniżej foto relacja
fot. Katarzyna Legeżyńska

Informacje o projekcie na stronie:https://frug.ug.edu.pl/…/projekty-realizowane/rpo_bielawa/

Letnia Szkoła Fitoplanktonu

W ubiegły czwartek w Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego zakończyła się 3 dniowa Letnia Szkoła Fitoplanktonu, której pomysłodawczynią oraz prowadzącą była Pani dr Justyna Kobos z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowanie warsztatami było duże mamy więc nadzieję, że to nie ostatnie tego typu szkolenie, które wspólnie ze Stacją organizuje nasza Fundacja.https://stacjalimnologiczna.ug.edu.pl/…/letnia-szkola…/

Fotorelacja poniżej.


fot. Katarzyna Legeżyńska

Zapraszamy na Gdańskie Forum Zmian Klimatu.

Szanowni Państwo,

11 października br. w Hevelianum odbędzie się Gdańskie Forum Zmian Klimatu, wydarzenie skierowane do Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska. 

Forum ma charakter warsztatowy. Uczestnicy będą pracować nad najbardziej akceptowalnymi zmianami w Planie Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu. Propozycje trafią do ekspertów, którzy sprawdzą ich zgodność z obowiązującym prawem i kompetencjami gminy.  Efektem będzie wybór najlepszych rozwiązań. 

Udział w Forum jest nieodpłatny. Wymagana jest rejestracja.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: shorturl.at/BNPW5 lub poprzez zeskanowanie kodu QR (na plakacie).

Klauzula RODO

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. System rejestracyjny wyśle potwierdzenie na podany w formularzu adres mailowy. 

Przy rejestracji należy wybrać stolik tematyczny, przy którym chcielibyście Państwo prowadzić rozmowę.

Zmotoryzowanych zapraszamy na parking dolny na Gradowej 3 (ok. 250 metrów do wejścia pod górkę) lub górny parking przy Gradowej 11 (50 metrów od centrum konferencyjnego). 

Na wszystkich uczestników czekają upominki! Do wygrania w mini konkursie będzie także beczka na deszczówkę.

Bieżące informacje znajdą Państwo na fanpage Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Zapraszamy do obserwowania profilu 🙂

Do zobaczenia 11 października 2022 r.  o godzinie 16:30 w Hevelianum!

Letnia Szkoła Fitoplanktonu

W dniach 20-22 września w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie odbędzie się Letnia Szkoła Fitoplanktonu. Pomysłodawczynią oraz prowadzącą szkołę fitoplanktonu jest Pani dr Justyna Kobos z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowanie warsztatami było duże mamy więc nadzieję, że to nie ostatnie tego typu szkolenie, które wspólnie ze Stacją organizuje nasza Fundacja.

Tematyka szkolenia:

1. Przyczyny i skutki zakwitów wody.

2. Ocena zagrożenia związanego z masowym występowaniem sinici innych toksycznych gatunków fitoplanktonu w wodach użytkowych.

3. Charakterystyka fitoplanktonu najczęściej występującego w polskich wodach, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków potencjalnie toksycznych.

4. Metody pobierania i konserwacji próbek fitoplanktonu.Analiza jakościowa, ilościowa oraz sposób obliczania biomasy fitoplanktonu.

5. Zajęcia praktyczne – identyfikacja potencjalnie toksycznych gatunków cyjanobakterii i innych grup fitoplanktonu.

Zakończyło się Sympozjum Bakteriofagowe

W ostatnią sobotę zakończyło się trzydniowe Sympozjum Bakteriofagowe zorganizowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Polską Akademię Nauk, zrealizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju UG. Sympozjum stało się platformą wymiany doświadczeń z realizacji projektów oraz przedstawienia planów na przyszłość. Odbyła się dyskusja nad  powołaniem Polskiego Towarzystwa Badań na Wirusami Mikroorganizmów (Polish Society for Viruses of Microorganisms).

Piknik Klimat dla Nauki już za nami!!

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za tak liczny udział, Państwa ciekawość, zaangażowanie we wspólną naukę i zabawę.

Dziękujemy również za wspaniałą współpracę wszystkim osobom aranżującym i obsługującym piknikowe stoiska – za Wasze niesamowite pomysły i ich realizację.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Pan Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

Piknik był finansowany z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki.

Realizatorem była Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego a partnerem merytorycznym Uniwersytet Gdański.

Partnerem strategicznym Stoiska Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG podczas pikniku Klimat dla Nauki, w ramach programu Kierunek Bałtyk był PKN Orlen.

Zapraszamy na Piknik Edukacyjny Klimat dla Nauki

Piknik Naukowy KLIMAT DLA NAUKI

3-4 września 2022, w godzinach 12.00 – 18.00

Plac Grunwaldzki w Gdyni

Zapraszamy gorąco do udziału w kolejnej edycji Pikniku Naukowego w Gdyni. W dniach 3-4 września czekać będą na Państwa stoiska naukowe instytutów i organizacji zajmujących się badaniem Morza Bałtyckiego, jego mieszkańcami oraz bezpośrednim sąsiedztwem. Podczas wydarzenia będzie można spotkać się z naukowcami, ekspertami i pasjonatami nauki. Warsztaty, gry i zabawy przeniosą nas w świat różnorodności otaczającego nas świata przyrody.

Odwiedź nasze stoiska, a wśród nich:

  • Oblicza Geografii – Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koło Naukowe Gisoteka
  • Rozmowy akwakulturalne – Zakład Biologii i Ekologii Morza Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
  • Mikroorganizmy Morza Bałtyckiego – Zakład Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
  • Poznajemy mieszkańców Bałtyku, jak możemy ich chronić i co im zagraża? – Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
  • Przyroda rezerwatu Beka – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  • Biotechnolandia – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Zycie i różnorodność morskich zwierząt – Akwarium w Gdyni

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął  Pan Prezydent Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek.

Pikniki są finansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Realizatorem jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, a partnerem merytorycznym Uniwersytet Gdański.

Święto Miodu w Pszczółkach

Otwarte warsztaty dot. ochrony pszczół już za nami. Serdecznie dziękujemy za udział!

W dniu 27.08.2022 r. w Pszczółkach podczas obchodów „Święta Miodu Pszczółkowskiego” odbyły się otwarte warsztaty dot. ochrony pszczół dla lokalnych rolników oraz szerokiego grona społeczności lokalnej. Podczas warsztatów rolnicy poszerzyli wiedzę z zakresu wpływu ochrony roślin uprawnych na pszczoły. Uczestnikom przekazano informacje jak można używać/ korzystać z chemicznych środków ochrony roślin aby nie wpływać negatywnie na cykl życiowy pszczół. Ponadto przekazano ogólne informacje nt. pożyteczności tych owadów, informację nt. powszechnych roślin miodo- i pyłkodajnych. Tematyka warsztatów dla społeczności lokalnej dotyczyła ogólnych informacji nt. pszczół, ich charakterystyki pod względem wyjątkowej roli, którą pełnią w środowisku, ochrony tych owadów i ich znaczenia w przyrodzie oraz interakcji z roślinami miodo- i pyłkodajnymi. Uczestnicy warsztatów otrzymali nasiona do wysiania własnej kwietnej łąki. Serdecznie dziękujemy za Państwa udział! Warsztaty zrealizowane w ramach projektu: „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska” (Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego).