Wydarzenie Otwarcie Parku Miejskiego we Władysławowie już za nami!

W dniu 27 maja br.  w ramach wydarzenia Otwarcie Parku Miejskiego we Władysławowie Edukatorzy Błękitnej Szkoły FRUG w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali szereg atrakcji. Na stoisku edukacyjnym, poświęconemu  problemowi zaśmiecania nadmorskich kąpielisk i lasów opowiadali o siedliskach nadmorskich, konieczności zachowania czystości i porządku w pomorskich lasach oraz w parkowych przestrzeniach miejskich, o istotnym problemie, jakim jest zaśmiecanie kąpielisk i mórz plastikiem i mikroplastikiem i jak należy zachować się podczas spotkania z dzikimi zwierzętami. Na odwiedzających czekały zabawy i materiały edukacyjne m.in. puzzle z rybami dla najmłodszych oraz koło fortuny dla nieco starszych, ulotki, książeczki, rebusy, kolorowanki.

Dziękujemy, że tak licznie odwiedziliście nasze stoisko!

Stoisko edukacyjne zorganizowane zostało w ramach projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Spotkanie podsumowujące projekt w rezerwacie przyrody Bielawa

🌿 🌱 Dzień dobry! 🌱🌿
Już jutro w Sławoszynie spotkanie podsumowujące projekt “Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa”!
Projekt, który trwał 4 lata, miał na celu przywrócenie właściwego stanu siedlisk i roślinności torfowiska wysokiego typu bałtyckiego oraz wilgotnego wrzosowiska w rezerwacie przyrody Bielawa.
Projekt składał się z dwóch części: ochrony czynnej – usuwanie samosiewów i odrośli drzew i krzewów oraz spotkań informacyjnych nt. rezerwatu i jego przyrody. Wykonane zabiegi miały na celu ochronę torfowiska przed degradacją ekosystemów torfowiskowych i wrzosowiskowych.
Dzięki wspólnym wysiłkom: zaangażowaniu Partnerów, pracy wolontariuszy i wsparciu lokalnej społeczności, w tym Sołtysom z Gmina Krokowa udało nam się dokonać wiele dla tak cennego ekosystemu.
Podczas spotkania nasi eksperci: dr hab. Maria Herbichowa i prof. dr hab. Jacek Herbich opowiedzą o podjętych w projekcie działaniach mających na celu odtworzenie i zachowanie siedliska oraz roślinności torfowiskowej a także omówią wyniki badań i monitoringu wraz z oceną końcową.🧐
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do sukcesu tego projektu
👇👇👇👇
Dziękujemy Ekspertom👩‍🏫👨‍🏫:
dr hab. Marii Herbichowej i prof. dr hab. Jackowi Herbichowi za nieocenione naukowe spojrzenie na problem i nieustającą chęć ratowania unikatowej przyrody rezerwatu.
Dziękujemy Partnerom🤝:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku za wsparcie merytoryczne i możliwość konsultacji na każdym etapie projektu.
Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego za pomoc w rozwiązywaniu trudności projektowych i życzliwe podejście do Beneficjenta 🙂
Specjalne podziękowania kierujemy do Krokowskie Centrum Kulturyw Krokowej oraz Gmina Krokowa za możliwość organizacji spotkania w progach Domu Kultury w Sławoszynie.
Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 088 836 dziś do godziny 15:00.
Do zobaczenia na spotkaniu!
Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna już za nami!

 
🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬
🌞 W dniu 21 maja 2023r. na Skwerze Kościuszki w Gdyni gościliśmy odwiedzających nasze stoisko informacyjno-edukacyjne przygotowane w ramach 21. Międzynarodowego Dnia Bałtyckiego Morświna. 🌞
Eutrofizacja, zanieczyszczenie odpadami, hałas podwodny, utrata lub fragmentacja siedlisk to jedne z głównych czynników oddziaływujących na Bałtyk, jego mieszkańców i strefę przybrzeżną. Zachowanie czystości i porządku m.in. na kąpieliskach jest szczególnie istotne w kontekście zanieczyszczeń antropogenicznych, w tym zanieczyszczenia plastikiem i mikroplastikiem. Osoby obsługujące stoisko odpowiadały na pytania, dotyczące m.in. morświna – jedynego bałtyckiego gatunku walenia, zagrożeń i sposobów ochrony nadmorskich i morskich siedlisk a także zachęcały do udziału w konkursach i naszej grze edukacyjnej. Na stoisku dostępne były nieodpłatnie materiały edukacyjno-informacyjne.
Dziękujemy, że byliście z nami 😊
Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach zadania „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej”.
Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego jest Energa z Grupy ORLEN.

XXI Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna

 
☀️W nadchodzącą niedzielę (21 maja br.) zapraszamy do wzięcia udziału w 21. Międzynarodowym Dniu Bałtyckiego Morświna. W ramach wydarzenia Edukatorzy Błękitnej Szkoły FRUG w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali stoisko edukacyjne, poświęcone temu jedynemu bałtyckiemu gatunkowi walenia.
☀️Zapraszamy w godzinach od 11 do 16 na Skwer Kościuszki w Gdyni przy pomniku morświna.
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Sponsorem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jest Energa z Grupy ORLEN.

Patronat honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego – konferencja Bałtyk bez barier

 
Z przyjemnością informujemy, że konferencja podsumowująca edukacyjny projekt „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących – The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods” otrzymała Patronat honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego!
Wydarzenie odbędzie się 16 maja 2023 r. w Gdańsku.
Do zobaczenia już wkrótce 😊

Gra terenowa w Wejherowie w ramach projektu “Bałtyk bez barier”

W Wejherowie, w dniu 17 kwietnia, na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych, zorganizowano grę terenową “Kocham Bałtyk” zorganizowaną przez Fundację oraz Partnerów, w ramach realizacji projektu “Bałtyk bez barier”.
 
Zwycięzcami gry terenowej zostali:
 
Miejsce 1- Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
Miejsce 2 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Unicef
Miejsce 3 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Szczecinie
Miejsce 4 – Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku
Miejsce 5 – Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
Miejsce 6 – Zespół szkół Specjalnych w Czersku
Miejsce 7 –  Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
 
Poniżej relacja fotograficzna, zapraszamy!
 
🐋 🦭  🐬  🦀  🦐  🦞  🦭  🐡  🐠  🐟  🐙  🐬  🐋  🦭  🐙  🦐  🦑  🐳  🦭  🐋  🐬  🦭  🐬  🦀  🦐  🦞  🦭  🐡  🐠  🐟  🐙  🐬  🐋
Zapraszamy do śledzenia naszej strony projektowej oraz profilu na Facebooku Fundacji ponieważ już w maju dostępny będzie program, nad którym pracowaliśmy w trakcie realizacji projektu, z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycielach/edukatorach/opiekunach 👇
Projekt „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

„Błękitna Szkoła – Warsztaty Bałtyckie” Zapraszamy!

Drodzy Nauczyciele biologii, geografii, ekologii, przyrody! Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach 😊
„Błękitna Szkoła – Warsztaty Bałtyckie” to projekt edukacji morskiej prowadzony przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego. Warsztaty Błękitnej Szkoły to atrakcyjna oferta pozalekcyjnych zajęć z zakresu biologii i ekologii Morza Bałtyckiego oraz problemów środowiskowych wynikających
z działalności człowieka (m. in. zanieczyszczenia, eutrofizacja i zmiany klimatyczne).
Zajęcia stacjonarne odbywają się w Stacji Morskiej w Helu, która jest malowniczo położona w Helu nad samą Zatoką Pucką.
Więcej informacji pod linkiem https://hel.ug.edu.pl/oferta-uslugi/blekitna-szkola/
Zapraszamy !!!!
Projekt „BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu w roku 2023” dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sponsorem Programu Kierunek Bałtyk, w ramach którego realizowane są warsztaty edukacji morskiej jest Energa z Grupy ORLEN.

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt “Bałtyk bez barier”

Więcej informacji o konferencji na załączonym plakacie oraz stronie projektu gdzie znajduje się również formularz zgłoszeniowy👇
 
Projekt „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fundacja laureatem w konkursie „Moja Ojczyzna – nasza odpowiedzialność za Pomorze” w kategorii Zielone NGO.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego została laureatem w konkursie „Moja Ojczyzna – nasza odpowiedzialność za Pomorze” w kategorii Zielone NGO. Wydarzenie zorganizował Dziennik Bałtycki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nagrodę w dniu 13.04.2023 r. w Ratuszu Głównego Miasta – Muzeum Gdańska odebrała Prezes Zarządu Marzena Chojnacka. Nagrody zostały przyznane w sześciu kategoriach. Podczas spotkania odbyła się debata “Przyszłość Pomorza w zakresie rozwoju i innowacji w obszarze ochrony środowiska”.