BSz_2022

Tytuł: BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu roku 2022

Okres realizacji: 15.02-31.12.2022

Koszt kwalifikowany: 126 075,95 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 100 000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Opis projektu:

Podstawowym celem projektu jest ukształtowanie lub poszerzenie wiedzy uczestników zajęć na temat funkcjonowania ekosystemu Morza Bałtyckiego. Pożądanym efektem projektu będzie także zwiększenie wrażliwości odbiorców na potrzeby ochrony morskiej przyrody także w kontekście zanieczyszczeń antropogenicznych, w tym zanieczyszczenia plastikiem oraz zmian klimatycznych.  Narzędziem do osiągnięcia powyższego celu będą zajęcia edukacyjne w formie warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych, rejsy edukacyjne kutrem po Zatoce Gdańskiej. Planowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Błękitna Szkoła – warsztaty morskie w Helu roku 2022” działania edukacyjne i informacyjne skierowane będą w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej.

Sprawozdanie
Załącznik do sprawozdania