Ukraina

Tytuł: „Na pomoc obywatelom Ukrainy – miejsca noclegowe i wsparcie psychologiczne”

Dofinansowanie ze środków Zarządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego: 31 509,86 zł

Okres realizacji: 11.04.2022- 31.10.2022 r.

Zadanie polega na przystosowaniu i doposażeniu miejsc noclegowych dla osób przyjeżdżających z Ukrainy do Trójmiasta w ucieczce przed działaniami wojennymi w ich kraju.

Dzięki współpracy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem Gdańskim oraz Gminami: Miasta Gdańsk, Miasta Sopotu oraz Gminą Żukowo możliwe jest działanie mające na celu bardzo szybką i konkretną organizację pomocy w tym zakresie.

Projekt „Na pomoc obywatelom Ukrainy – miejsca noclegowe i wsparcie psychologiczne” to projekt polegający na zapewnieniu form wsparcia mających na celu złagodzenie skutków ubóstwa i wyjścia z sytuacji kryzysowej wśród osób i rodzin przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie:

a) wyposażenie miejsca pobytu w 4 budynkach będących własnością Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanych w Gdańsku, Sopocie i Leźnie (287 miejsc noclegowych);

b) poradnictwa psychologicznego – 15 spotkań konsultacyjnych dla łącznie 64 osób