EduKampania 2023

Tytuł: „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej”

Okres realizacji:  15.05.2023 r. do dnia 15.08.2023 r.

Koszt kwalifikowany zadania: 106 482,42 zł

Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 98 191,72 zł

Sprawozdanie 

https://wfos.gdansk.pl/

Projekt uzyskał dofinansowanie w  naborze na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowanej poprzez kampanie społeczne na terenie województwa pomorskiego (edycja 2023).

Opis:

W ramach zadania planowane jest zorganizowanie 5 wydarzeń plenerowych (festynów rodzinnych) upowszechniających wiedzę ekologiczną: Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna, Dzień Ryby w Helu, Dzień Dziecka w Helu, Eko Piknik „Życie Bałtyku” w Mechelinkach, Otwarcie Parku Miejskiego we Władysławowie.

W trakcie wymienionych wydarzeń plenerowych zorganizowane zostaną i poprowadzone stoiska informacyjno-edukacyjne, na których odwiedzający mogą m.in. bezpośrednio porozmawiać z edukatorami, otrzymać materiały edukacyjne,  zapoznać się z aktualnymi wynikami badań naukowych, przedyskutować problemy środowiskowe, przekazać swoje spostrzeżenia, zagrać w gry interaktywne, sprawdzić swoją wiedzę o morskiej przyrodzie, przygotować ekokosmetyki. Każde wydarzenie ma swoje motywy przewodnie (tegoroczny cykl wydarzeń, zostanie poświęcony sposobom zachowania czystości  i porządku na kąpieliskach w lasach oraz zadrzewionych przestrzeniach miejskich), które są wysunięte na pierwszy plan, ale zawsze prezentowana i omawiana tematyka ma szerszy zakres. Podczas wydarzeń dystrybuowane są materiały edukacyjno-informacyjne.

Zadanie pn. „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.