PWHEL_2022

Tytuł projektu: Utrwalanie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2022 roku.

Termin realizacji projektu: 01.04-31.08.2022 r.

Koszt kwalifikowany: 22 449,00 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 20.000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Opis projektu: Przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu gatunków roślin inwazyjnych i obcych wraz z przeprowadzeniem zabiegów odchwaszczania wydmach w Parku Wydmowym w Helu wraz z wykonaniem drobnych prac konserwatorskich (łączna powierzchnia 2,5 ha).

Sprawozdanie z realizacji zadania