Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody_2021

Przyjaciel bałtyckiej przyrody – poznaj, zrozum, chroń.

Czas realizacji projektu: 21.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

Koszt kwalifikowany: 332.304,09 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 231 738,02 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Sprawozdanie

Wydarzenia plenerowe

Wykaz szkół i wybranych paneli tematycznych

Fotodokumentacja

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat bioróżnorodności Morza Bałtyckiego i sposobów jego ochrony, kształtowanie postaw i zachowań pro-przyrodniczych wobec sposobów i zakresu eksploatacji zasobów morza wśród uczestników zajęć edukacyjnych i wydarzeń plenerowych. Podnoszenie świadomości ekologicznej odbiorców w zakresie postaw pro-przyrodniczych przekłada się na podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów ograniczających presję na środowisko przyrodnicze i degradację jego zasobów.

Głównymi działaniami projektowymi są:

  • Warsztaty edukacyjne pn. Błękitna Szkoła
  • Letni  kurs Ichtiologia Morza przeprowadzony przez edukatorów i naukowców w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, w tym podwodne zajęcia badawczo-terenowe
  • Wydarzenia plenerowe upowszechniające wiedzę ekologiczną: Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna, Piknik Bioróżnorodności, Dzień Ryby w Helu i inne
  • Rejsy edukacyjne dla uczestników Błękitnej Szkoły
  • Projekt i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących ssaków morskich oraz ryb na zajęcia organizowane w ramach projektu oraz na wydarzenia plenerowe
  • Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach Błękitnej Szkoły, w tym m.in. wielkoformatowa gra edukacyjna, mikroskopy stereoskopowe, komputery stacjonarne.

Odbiorcami projektu są w szczególności dzieci i młodzież szkolna, dorośli z województwa pomorskiego, a także turyści, którzy zwłaszcza w okresie wakacyjnym mają bezpośredni wpływ na jakość i stan nadmorskiej przyrody.