Pikniki MEiN

Tytuł projektu: „Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum – pikniki naukowe”

Okres realizacji: 2021 – 30.11.2022

Finansowanie: projekt „Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum – pikniki naukowe”, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 r. r. przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

Koszt całkowity projektu: 332.903,79 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki: 297.000,00 zł

Cel projektu: Projekt „Klimat dla Nauki. Doświadczaj, poznaj, zrozum – pikniki naukowe” to przedsięwzięcie, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja nauki wśród 20 tysięcy mieszkańców Pomorza (dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych) podczas pikników naukowych, organizowanych w Gdańsku i Gdyni. Cel zostanie zrealizowany poprzez wykreowanie atrakcyjnej merytorycznie i wizualnie przestrzeni do poznawania nauki i osiągnięć naukowych, która pozwoli zainteresować liczne grono odbiorców, niezależnie od wykształcenia i wieku.

Do celów szczegółowych projektu należą m.in.: zaangażowanie szczególnie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w poznawanie nauki, zaprezentowanie użyteczności nauki i możliwości zastosowania jej w życiu codziennym, umożliwienie czerpania z nauki w celu polepszania komfortu życia, wzbudzenie poczucia zrozumienia dla nauki oraz chęci wkroczenia w świat nauki i stania się integralnym elementem mającym wpływ na jej rozwój, a także zaprezentowanie społecznej odpowiedzialności nauki tj. nauki, która uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. W ramach projektu zostaną zrealizowane cztery dwudniowe pikniki naukowe, dwa w Gdańsku i dwa w Gdyni. Pikniki w Gdańsku zlokalizowane będą na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, a pikniki w Gdyni w sąsiedztwie plaży miejskiej i mariny oraz Gdyńskiego Centrum Filmowego.