PBP_2022

Tytuł projektu: Przyjaciele bałtyckiej przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania przyrodniczych walorów Pomorza w roku 2022 r.

Okres realizacji projektu: 01.06-30.09.2022 r.

Koszt kwalifikowany: 13.113,75 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 10.000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Opis projektu:

Projekt jest kolejną edycją działań o charakterze kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu od kilku lat. Działania takie corocznie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W ramach projektu podczas wydarzenia plenerowego zorganizowane zostanie i poprowadzone stoisko informacyjno-edukacyjne, na których odwiedzający mogą m.in. bezpośrednio porozmawiać z edukatorami, otrzymać materiały edukacyjne, zapoznać się z aktualnymi wynikami badań naukowych, przedyskutować problemy środowiskowe, przekazać swoje spostrzeżenia, zagrać w gry interaktywne, sprawdzić swoją wiedzę o morskiej przyrodzie.

Sprawozdanie z realizacji projektu.