Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon

Tytuł: Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon

Termin realizacji projektu: 27.04.2022 – 24.07.2022

Dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta w ramach BPK Małe Granty – 10.000 zł

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Opis projektu:

Zadanie polega na realizacji wystawy pt. “Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon” zawierającej 80 prac Daniela Chodowieckiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz ponad 30 prac z kolekcji Jerzego Limona, inspirowanych twórczością Szekspira. Wystawa będzie miała miejsce w Sali wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, wernisaż odbędzie się 24 maja 2022r.

Wystawa będzie miała charakter multimedialny i dziełom prezentowanym na niej będzie towarzyszyć komentarz Profesora Jerzego Limona, przygotowany na podstawie wygłaszanych przez niego wcześniej wykładów o Szekspirze. Ilustracje zostaną ponadto wzbogacone cytatami ze sztuk Szekspira.