Matmaniacy XI edycja

Tytuł projektu: Matmaniacy – XI edycja

Termin realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Koszt całkowity projektu: 21 800,00 PLN

Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

Sprawozdanie

Cel projektu:

Głównym celem realizacji zadania jest zaciekawienie nauką i wspieranie rozwoju w zakresie matematyki oraz nauk przyrodniczych (chemia/fizyka/inne) co najmniej 200 uczniów uczęszczających do klas IV-VIII sopockich szkół podstawowych, poprzez organizację zajęć w postaci wykładów i/lub warsztatów popularno-naukowych w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej oraz kampanii upowszechniającej naukę w Internecie, w 2023 roku

Cele szczegółowe:

  • Wzmocnienie oferty edukacyjnej 4 sopockich szkół podstawowych – rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.
  • Zwiększenie szans edukacyjnych i aktywności edukacyjnej dzieci.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć popularnonaukowych dla co najmniej 200 uczniów, w interesującej i efektywnej formie i treściach kształcenia dopasowanych do możliwości rozwojowych dzieci, z udziałem naukowców akademickich.
  • Rozszerzenie szkolnej wiedzy matematycznej u co najmniej 160 uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Sopotu, w zakresie szeroko pojętej matematyki.
  • Rozszerzenie szkolnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (chemia) u co najmniej 40 uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Sopotu.

Opis projektu: Rok 2023 to jedenasty z kolei rok, w którym realizowany jest projekt MATMANIACY .
W projekcie weźmie udział minimum 200 uczniów uczęszczających do klas IV-VIII. Klasy do udziału w zajęciach, terminy oraz tematy zajęć będą zgłaszane przez nauczycieli w odpowiedzi na ofertę tematów przesłaną do szkół. Nauczyciele, będą mogli zaproponować także własne tematy do zrealizowania przez naukowców podczas szkolnych zajęć lekcyjnych. Czas trwania pojedynczych zajęć będzie odpowiadał szkolnej godzinie lekcyjnej.

Tematy zajęć Matmaniacy 2023

Zadanie realizowane będzie  w formule stacjonarnej lub online i/lub formule hybrydowej (online + stacjonarna) w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju i obowiązujących rozporządzeń.

Zajęcia w formule stacjonarnej odbywać się będą w czterech sopockich szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9.

Zajęcia będą realizowane w formie:

  • wykładów lub warsztatów popularno-naukowych  i innych zajęć do wyboru w zakresie szeroko rozumianej matematyki (36 zajęć w roku 2023)
  • warsztatów z zakresu nauk przyrodniczych tj. chemii (8 zajęć w roku 2023).

Sposób prowadzenia zajęć oraz przygotowywane materiały będą adekwatne do wieku odbiorców.

Ponadto w projekcie zaplanowano kampanię upowszechniającą naukę w Internecie, w postaci regularnego zamieszczania, w okresie wakacji, na profilach społecznościowych obsługiwanych przez Fundację ( Matmaniacy / FRUG ) oraz niniejszej podstronie www Fundacji dedykowanej projektowi, zestawów zagadek/zadań wraz z odpowiedziami (9 zestawów).

Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Barbara Wolnik – wyśmienity dydaktyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Zachęcamy nauczycieli matematyki oraz chemii do zgłaszania chęci zaproszenia gościa – pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego na swoje zajęcia i wyboru tematu spośród naszej oferty do zrealizowania przez gościa w czasie lekcji (w szkole lub online – jeśli będzie taka konieczność).

Proponowane przez nas zajęcia tematyczne będą prowadzone w formule wykładów lub warsztatów w czasie trwania roku szkolnego w 2023 r. z pominięciem wakacji.

Czas trwania zajęć: godzina lekcyjna.

Jesteśmy otwarci również na propozycje tematów nauczycieli.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: malgorzata.gdaniec@ug.edu.pl 

Osoby do kontaktu telefonicznego: Małgorzata Gdaniec, nr tel. 58/523 33 69.

Serdecznie zapraszamy!!!